NIEUWS
13-05-2019:    Geslaagd voor Wedstrijdleider
Nieuws
Op 7 mei werd de opleiding Jeu de Boules Wedstrijdleider van de Nederlandse Jeu de Boules
Bond NJBB in Oss afgesloten. Van de tien deelnemers zijn er 9 geslaagd, waaronder Leo van
Tilburg (rechts op foto) en Wim Jeucken (links op foto) van JBC Venray 80.
Voor de cursus veel van huis, veel thuis mee bezig en her en der stage gelopen.  Het slagen
van deze cursus betekent dat men dan alle spel- en toernooiregels kent en er door hen op zal
worden toegezien dat een toernooi naar de regels wordt georganiseerd en gespeeld.
Niet alleen winst voor Leo en Wim zelf, maar zeker ook voor JBC Venray 80 en het hele Jeu de
Boules gebeuren in Venray.

Leo en Wim gefeliciteerd en veel succes als wedstrijdleider.
Wim Jeucken en leo van Tilburg
16-06-2019:    Kampioen Regio Zomer Competitie 1e Klasse
Aan de de Regio Zomer Competite namen 3 tripletten deel. In de 1e klasse 2 teams en in de 2e klasse het 3e team.
Het 1e team bestaat uit: Eef Zeelen, Jos Janssen en Johan van Maris.
Het 2e team bestaat uit: Edgar Ikkert, Ger Pelzer en Diny Janssen.
Het 3e team bestaat uit: Wim Jeucken, Wiel Cornelissen en Jenny Wilms.

De stand na 2 wedstrijden van de Venrayse teams:
• Team 1 (1e klasse) staat op de 3e plaats met 7 winst en 19 saldo punten; grote mogelijkheid
   om als eerste te eindigen.
• Team 2 (1e klasse) staat op de 13e plaats met 4 winst en -15 saldo punten; zij kunnen zeker
   een stuk hoger eindigen.
• Team 3 (2e klasse) staat op de 8e plaats met 4 winst en -2 saldo punten; ook zij zijn in staat
   om in de eindstand hoger te eindigen.
De 3e tevens finale wedstrijd werd voor alle klassen op 16 juni in Sint-Michielgestel
gespeeld.
Het 1e team heeft het waar gemaakt en is inderdaad als eerste van de 16 deel-
nemende teams geëindigd en dus KAMPIOEN in hun klasse geworden.
Van de 15 wedstrijden, verdeeld over 3 competitiedagen, wist het team maar liefst
11x te winnen met ook nog eens 38 saldo punten.
Door het behalen van dit kampioenschap is dit triplet gepromoveerd naar de Regionale
Hoofdklasse. PROFICIAT HEREN!!

De andere 2 teams zijn helaas in de eindstand wat gezakt.
Team 2 eindigde op de 15e plaats en team 3 op de 10e plaats.
Maar ook zij hebben ondanks de wat mindere uitslag een mooi toernooi beleefd.
kamioensteam RZC 2019
Kampioensteam,
van links naar rechts:

Johan van Maris
Jos Janssen
Eef Zeelen

07-10-2020:   Aankondiging Eurotoernooi

Door corona kunnen voorlopig maar 28 spelers in de hal terecht.

Zolang dit is moet er vooraf worden ingeschreven, telkens 1 week van te voren vanaf 12.00 uur.

Het volgende Eurotoernooi is op dinsdag 3 november.
Aanmelden vanaf 27 oktober 12.00 uur via email wimjeucken@gmail.com.

Op speeldag melden vóór 12.45 uur zodat we op tijd kunnen beginnen.